Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de wedstrijden die georganiseerd worden door “The Crickets.be”.
Indien er specifieke voorwaarden worden opgelegd, zal er een apart wedstrijdreglement worden opgesteld voor deze bepaalde wedstrijd. De voorwaarden in het apart wedstrijdreglement hebben dan ook voorrang op dit hoofdreglement. Er zal dan ook een verwijzing gemaakt worden naar het reglement van toepassing.

Deelnemingsvoorwaarden

Iedereen kan deelnemen aan onze wedstrijden mits je natuurlijk voldoet aan onze voorwaarden.
De voorwaarden zijn:
– Geen bestuurslid zijn van The Crickets.be of woonachtig zijn onder hetzelfde dak. De trekkingen worden dan ook uitgevoerd zonder enige partijdigheid en door een onschuldige kinderhand.
– Slechts één persoon per gezin kan een prijs winnen binnen dezelfde wedstrijd.
– Minderjarigen dienen uitdrukkelijk toestemming te hebben van hun ouders of voogd. Als de toestemming niet bevestigd kan worden, kan de deelname onmiddellijk geweigerd worden door het bestuur. Met minderjarigen bedoelen wij dat u de leeftijd van 18 jaar moet bereikt hebben. Indien u 18 jaar wordt op het tijdstip van het eind van de wedstrijd, zal het bestuur alsnog de deelname aanvaarden.
Indien niet voldaan werd aan deze voorwaarden, kan de deelname ten alle tijde geweigerd worden door het bestuur.
Wij, het bestuur kunnen tevens ten alle tijde een deelname weigeren. Dit zal voldoende gemotiveerd worden alsook zal er een intern verslag opgesteld en bewaard worden. Voor deze uiterste maatregel is de volledige toestemming van het bestuur vereist.

Gegevensoverdracht

Een geldige deelname kan enkel maar bestaan indien de juiste en correcte gegevens worden meegedeeld.
Meestal zal dit deel uitmaken van een invulformulier met als eindbestemming: wedstrijd@thecrickets.be
Deze gegevens worden met de nodige zorg door het bestuur behandeld. De gegevens worden nooit zonder uw toestemming overgemaakt aan derde partijen. Wij doen er dan ook alles aan om deze gegevens te beschermen alsook worden deze na het verloop van 3 maanden na de wedstrijd verwijderd. De gegevens worden nooit gebruikt in commercieel verband noch uitgewisseld buiten het bestuur. Deze gegevens zijn enkel ten behoeve van de wedstrijd.
Indien deze gegevens door middel van overmacht ( hacking buiten ons weten ) door derden worden bemachtigd, zijn wij hier niet voor verantwoordelijk.
De gegevens worden 3 maanden door ons bewaard ten behoeve van de wedstrijd. Indien er complicaties ontstaan met de winnaar, kan alzo een nieuwe winnaar uitgebracht worden.
U geeft ons dan ook de toestemming om deze gegevens voor de duur van 3 maanden te bewaren.
De gegevens vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De prijzen

De gewonnen prijs wordt voor de duur van 14 dagen ter uwe beschikking gesteld na de persoonlijke verwittiging.
U krijgt van ons een mail met de nodige afspraken. Deze kunnen zijn dat de prijs persoonlijk of per post zal bezorgd worden. Indien deze prijs na het verwittigen voor de duur van 14 dagen niet bezorgd kan worden, zal er een nieuwe winnaar worden aangesteld.
Wij hebben ten alle tijde het recht om een prijs niet te leveren. Dit zal omkaderd worden door het bestuur door middel van een verslag. Deze beslissing dient goedgekeurd te worden door het voltallige bestuur en het verslag zal bewaard blijven.

Veiligheidsvoorschriften

De prijzen worden door ons met de nodige voorzichtigheid en professionaliteit behandeld. Wij zorgen er dan ook voor dat de producten werken alvorens deze te verzenden. Indien deze prijzen door overmacht beschadigd geraken ( post, weersomstandigheden, …), kunnen wij hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden. Wij staan open voor communicatie hieromtrent en zullen ons best doen om een eventuele oplossing te vinden. Eventuele extra kosten inzake de post bij bv niet ophalen van een pakket zijn volledig ter uwe laste zelfs indien hiervoor geen bericht werd nagelaten door de koeriersdienst. Wij sturen het pakket correct op. Eventuele problemen met de koerier zijn een handelsgeschil tussen de eind bestemmeling en de koerierdienst zelf.
Indien producten niet meer werken, kunnen wij hier niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Wij verlenen hieromtrent geen garantie maar kunnen wel een doorverwijzing maken mits het product nog voldoet aan de garantievoorwaarden van de verkoper.
U bent volledig verantwoordelijk voor het gebruik en de veiligheid van het product. Wij kunnen dan ook nooit verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen, schade of lichamelijke letsels die zich zouden kunnen voordoen inzake de deelname aan de wedstrijd.

Slot

Tot slot gaat u bij iedere deelname akkoord met ons wedstrijdreglement. Zelfs indien u dit niet hebt aangevinkt. Indien u zich niet kunt vinden in ons wedstrijdreglement, kunt u niet deelnemen.
Voor verdere vragen kunt u altijd terecht bij onze diensten: The Crickets

Over

Gamen is altijd een onderdeel geweest van mijn leven. Al van mijn kinderjaren was ik onmiddellijk in de wolken toen ik in het jaar 1989 kennis maakte met mijn eerste game "Tetris" op de toenmalige Game Boy. Samen met Goofy086 speelden wij al in split screen op de eerste versie van de Playstation op een kleine beeldbuis. Doorheen de jaren is er een grote evolutie ontstaan in de wereld van het gamen. Wij zijn opgegroeid, hebben een familie gesticht en we zijn vader geworden. Echter één ding is niet veranderd en dat is de liefde voor het gamen. Als de kinderen en de vrouw gaan slapen zijn, is er een grote kans dat je mijzelf en Goofy nog online kan vinden.

Reacties gesloten.